SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Gazociąg Polska-Litwa: Jest pozwolenie wojewody podlaskiego na budowę
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w czwartek decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu Polska-Litwa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Podlasia.

Pozwolenie na budowę wydano na odcinku o długości 47,440 km, zlokalizowanym na terenie powiatów suwalskiego i sejneńskiego (woj. podlaskie).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

• budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa na odcinku o długości 47,440 km;

• budowę dwóch zespołów zaporowo-upustowych (ZZU/ZZUP): ZZU Grauże Stare

• w pobliżu miejscowości Zaboryszki (powiat suwalski, gmina Szypliszki) oraz ZZU Sankury (powiat sejneński, gmina Puńsk);

• budowę kabla światłowodowego, ochrony katodowej, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, przyłączy energetycznych oraz dróg dojazdowych do ZZU/ZZUP.

Data dodania artykułu: 2018-10-29
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u