SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pierwsza polska platforma typu MOOC, czyli wirtualna edukacja dla każdego
Wiarygodne źródło wiedzy dostępne dla wszystkich. Platforma edukacyjna z otwartymi kursami online, umożliwiająca naukę przez całe życie - każdemu i bezpłatnie. Taka jest pierwsza polska platforma typu MOOC, uruchomiona dzisiaj przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Fundacją Młodej Nauki.

Nowoczesne uzupełnienie tradycyjnych form kształcenia

Platforma edukacyjna Polski MOOC to wirtualne kursy stworzone przez polskie ośrodki akademickie i instytucje związane z kształceniem na odległość przy współpracy ze światem biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Autorem rozwiązań technologicznych opartych na systemie Open edX jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Pierwsze kursy są już gotowe i dostępne na platformie, a kolejne będą sukcesywnie dodawane. Inicjatorem powstania platformy, a zarazem instytucją sprawującą nadzór nad realizacją oraz finansowaniem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Technologiczna rewolucja, również w obszarze kształcenia, dokonuje się na naszych oczach. Już dzisiaj na świecie ponad 80 mln studentów korzysta z platform, oferujących kursy typu MOOC. Ponad 800 uczelni udostępnia swoje kursy studentom na całym świecie. Są one wsparciem i uzupełnieniem tradycyjnych form kształcenia, gdzie najważniejsza jest relacja mistrz-uczeń – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński podczas przemówienia inaugurującego platformę Polski MOOC.

Nauka przez całe życie o najwyższej jakości

Platforma MOOC doskonale wpisuje się w koncepcję nauki przez całe życie – tzw. lifelong learning (LLL) i można z niej korzystać z każdego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Projekt został objęty patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP-u, zapewnia, że uczelnie obejmą nadzór merytoryczny nad otwartymi kursami online. Jednocześnie będą sugerować rozwiązania, dzięki którym jakość wirtualnej edukacji będzie spójna z klasycznym kształceniem akademickim na studiach stacjonarnych. Początkowo na platformie Polski MOOC będzie można zapisać się na 4 kursy, łącznie z kursem edukującym - dotyczącym tego, jak tworzyć kolejne kursy tego typu. Baza będzie się sukcesywnie powiększać.

Konkurs NCBR - Kurs na MOOC

Powstawanie nowych kursów na platformie wesprze ogłoszony właśnie konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Kurs na MOOC” skierowany do szkół wyższych.

Kursy można opracować w jednej z dwóch możliwości:

· kurs edukacyjny dla studentów, który stanowiłby dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;

· masowy, otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych. Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni).

We wniosku należy zaprezentować cel główny i cele szczegółowe kursu, jego rodzaj, grupę docelową, sylabus ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowaną liczbą godzin niezbędną na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne oraz korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. Niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika oraz formy zaliczenia.

Każdy z kursów powinien mieć na celu podniesienie kompetencji odbiorców w przynajmniej dwóch aspektach:

· językowym,

· informatycznym,

· analitycznym (jak rozwiązywanie problemów),

· komunikacyjnym,

· w zakresie przedsiębiorczości.

Celem stworzonych kursów edukacyjnych jest podniesienie kompetencji minimum 1500 studentów i doktorantów. Kursy stworzą także możliwości dla osób, które nie uczestniczą w edukacji na poziomie wyższym, a są odbiorcami zajęć, realizowanych w ramach trzeciej misji uczelni - młodzieży, seniorów czy osób, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe – będzie to minimum 7000 osób.

Zgłoszenia do konkursu Kurs na MOOC można składać online od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: MOOC@ncbr.gov.pl. Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/.

Data dodania artykułu: 2018-10-31
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzW
stat4u