SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Gratuluję wszystkim, którzy uzyskali mandat od swoich społeczności lokalnych i dziękuję za sprawne przeprowadzenie wyborów – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas pierwszego po wyborach samorządowych posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceszef MSWiA przewodniczył październikowemu posiedzeniu wspólnie z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim, reprezentującym Związek Powiatów Polskich.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała 25 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Uzgodniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 28 listopada br.

Data dodania artykułu: 2018-11-01
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA
stat4u