SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O bezpieczeństwie wewnętrznym i ochronie granic – w Warszawie trwa konferencja INSEC 2018
W czwartek (15 listopada br.) w Warszawie rozpoczęła się II Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wystąpienie otwierające dwudniową konferencję wygłosił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

INSEC 2018 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej. W ramach paneli dyskusyjnych zostaną zaprezentowane cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy. Wydarzenie stwarza również możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Otwierając konferencję INSEC 2018 chciałbym zauważyć, że tematyka tego przedsięwzięcia w całości wpisuje się w kierunki działań podejmowanych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji – powiedział w swoim wystąpieniu wiceminister Jarosław Zieliński. – Kluczowymi zagadnieniami w tym zakresie jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym oraz modernizacja służb mundurowych podległych MSWiA – dodał.

Na dwa dni konferencji zaplanowano łącznie 6 sesji tematycznych. W czwartek (15 listopada br.) omówiono m.in. zagadnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W piątek (16 listopada br.) dyskusja będzie dotyczyć m.in. ochrony ludności i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na wystawie towarzyszącej konferencji można obejrzeć sprzęt wykorzystywany w działaniach Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych formacji, realizujących podobne zadania w Polsce i za granicą.

Data dodania artykułu: 2018-11-16
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA
stat4u