SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O przyszłości polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej
PESCO to zbiór programów, które dają szansę wzmocnienia zdolności obronnych, których podstawą jest NATO – powiedział minister Mariusz Błaszczak w Brukseli.

Szef MON wziął udział 19 listopada br. w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej na temat globalnej strategii bezpieczeństwa UE. Podczas obrad Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej podjęła decyzje w sprawie uruchomienia 17 nowych projektów PESCO, spośród których w 10 zaangażowana jest Polska. Ministrowie omówili także zasady udziału państw trzecich w tych projektach.

Zdaniem ministra Mariusza Błaszczaka PESCO, czyli stała współpraca strukturalna w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, umożliwia państwom członkowskim UE ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony, wspólny rozwój potencjału obronnego, inwestowanie w te same projekty i zwiększenie udziału i gotowości operacyjnej sił zbrojnych państw Unii Europejskiej.

Minister powiedział, że w polskiej ocenie zasadnicze znaczenie ma Sojusz Północnoatlantycki:

- Osobne struktury nie mogą tworzyć konkurencyjnych rozwiązań wobec NATO, bo zdolności obronne ma Sojusz Północnoatlantycki, a nie Unia Europejska. Unia Europejska nie została powołana do tego, aby tworzyć wspólny system obronny. Do tego powołane zostało NATO – podkreślił i powiedział, że z wypowiedzi ministrów obrony narodowej wnosi, iż w tej kwestii jest zgoda większości.

- Podkreślałem, że zależy nam na tym, aby system europejski był kompatybilny z systemem NATO-wskim, że zasadniczą formułą zapewnienia zdolności obronnych państwom, tworzącym UE, jest Sojusz Północnoatlantycki, a więc wszystkie programy, które są proponowane przez UE, powinny uzupełniać to wszystko, co jest realizowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego" – powiedział minister po spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych UE.

Szef MON poinformował, że Polska podjęła decyzję o uczestnictwie w kolejnych projektach PESCO. Zdaniem ministra PESCO powinno być otwarte dla państw spoza UE:

- Mam tu na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Norwegię, ale także Wielką Brytanię po wyjściu z Unii Europejskiej – powiedział.

Minister Mariusz Błaszczak dodał, że rozmawiał również o programie budowy wspólnego czołgu: - Chcemy, żeby ten program był objęty właśnie formułą PESCO. Jest to program, który rozpoczęły Niemcy z Francją. Podczas wizyty pani minister obrony narodowej Niemiec w Polsce, też na ten temat rozmawialiśmy. Ze strony niemieckiej jest tu pełna otwartość. Jutro będę rozmawiał z minister obrony narodowej Republiki Francuskiej. Będę zwracał na to uwagę – podkreślił szef MON.

Do innych omawianych w poniedziałek w Brukseli tematów należały kwestie mobilności wojskowej oraz rozwoju wojskowych struktur planistycznych i dowodzenia UE.

Po obradach europejskiej rady, szef MON wziął udział w uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Minister Mariusz Błaszczak, zwracając się do zgromadzonych polskich i zagranicznych gości powiedział:

- To niezwykły czas, gdy Polska wybiła się na niepodległość sto lat temu. Dziś Polska jest krajem wolnym. (…) My chcemy, by Polska była w Unii Europejskiej, była silna i aby unia była silna, ale silna wolnościami i prawami, które stanowią o wolności poszczególnych państw tworzących wspólnotę Unii Europejskiej.

Szef MON podkreślił, szczególne nastawienie Polaków do unijnej wspólnoty: - Nas odróżnia zdrowy rozsądek, nazywanie rzeczy po imieniu. My nie jesteśmy fałszywi, mówimy wprost jakie są nasze cele i co chcemy osiągnąć. My nadajemy prędkości tej wspólnocie. Oby stało się tak, że za sto lat nasi następcy, kolejne pokolenia będą mówiły, że są dumne, że są Polakami i że warto być Polakiem.

W drugim dniu posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych UE, omówione będą relacje i współpraca UE-NATO oraz wojskowe operacje i misje reagowania kryzysowego UE.

Planowane jest również podpisanie noty akcesyjnej w sprawie przystąpienia Chorwacji do Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, która obejmie dyżur w II połowie 2019 pod przewodnictwem Polski.

We wtorek, w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a rozmowy będą dotyczyć wzmocnienia zdolności obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance.

Tego dnia odbędzie się także spotkanie ministra Błaszczaka z minister obrony Francji oraz z ministrem obrony Węgier.

PESCO (permanent structured cooperation) - stała współpraca strukturalna w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umożliwia państwom członkowskim UE ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony, wspólny rozwój potencjału obronnego, inwestowanie w te same projekty lub zwiększenie udziału i gotowości operacyjnej sił zbrojnych.

Data dodania artykułu: 2018-11-20
Autor artykułu: mat prasowe MON
stat4u