SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obchody 188. rocznicy Powstania Listopadowego
Marszałek Sejmu: "Nie byłoby wolnej Polski bez powstańczych zrywów i patriotycznej tradycji"

W niedzielę 25 listopada w Warszawie przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską odbyły się uroczystości związane ze 188. rocznicą powstańczego zrywu listopadowego.

"Nie byłoby dziś wolnej Polski bez powstańczych zrywów i przekazywanej z ojca na syna patriotycznej tradycji" - napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście odczytanym przez posła Andrzeja Melaka do uczestników obchodów.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że odbudowa suwerennej ojczyzny nie była jednorazowym aktem dziejowym 1918 r., lecz procesem w wielowiekowej dziejowej ciągłości. Została ona zapoczątkowana przez konfederatów barskich, a następnie kontynuowana przez kolejne generacje Polaków. "Pragnienie wolnej ojczyzny było silniejsze od obaw przed utratą mienia, zdrowia i życia" - podkreślił Marszałek Sejmu.

Marek Kuchciński wspomniał także o odwadze, poświęceniu i determinacji uczestników zrywu. "Tysiące powstańców oddało życie, innych spotkały dotkliwe represje, wielu nigdy nie powróciło z dalekiej Syberii. Jednak ta danina krwi nie poszła na marne, obudziła w polskim narodzie ducha oporu, spotęgowała antyrosyjskie nastroje. Po latach rocznice tego patriotycznego zrywu stały się okazją do patriotycznych manifestacji, zaś postawa żołnierzy dla kolejnych pokoleń była wzorem bezprzykładnego męstwa i oddania niepodległościowej tradycji" - ocenił w korespondencji.

W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz kombatanci.

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa spiskowców ze Szkoły Podchorążych Piechoty na czele z Piotrem Wysockim próbowała zabić przebywającego w Belwederze Wielkiego Księcia Konstantego, brata cara Mikołaja I. Najbardziej krwawym starciem powstania była bitwa pod Olszynką Grochowską. Doszło do niej 25 lutego 1831 roku. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego

Data dodania artykułu: 2018-11-27
Autor artykułu: sejm.pl
stat4u