SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sześć skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej oddalonych
W dniu 4 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargi na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43, Poznańskiej 14 oraz Noakowskiego 16, dotyczące umorzenia postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Decyzję te zostały wydane przez Komisję z uwagi na wejście w życie 14 marca 2018 r. ustawy nowelizującej postępowanie przed Komisją. Powyższe postępowanie nie dotyczyło decyzji Komisji, których przedmiotem były decyzje reprywatyzacyjne Prezydenta m.st. Warszawy. Sąd oddalił wszystkie skargi, stwierdzając, że decyzje Komisji o umorzeniu postępowania były słuszne. Komisja prawidłowo uznała, że wobec wejścia w życie w marcu 2018 r. przepisów ustawy nowelizującej, decyzje Komisji dotyczące nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43, Poznańskiej 14 oraz Noakowskiego 16 stały się ostateczne. W związku z tym dalsze prowadzenie postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy stało się niedopuszczalne i postępowania te podlegały umorzeniu. Warto dodać, że w rozpatrywanych dzisiaj sprawach do stanowiska Komisji Weryfikacyjnej przychylili się także pełnomocnicy m.st. Warszawy co jednoznacznie potwierdza, że będące przedmiotem prac WSA decyzje Komisji były wydane zgodnie z prawem.

To kolejne w ostatnim czasie wyroki sądu, które wskazują na skuteczne działanie Komisji kierowanej przez Ministra Patryka Jakiego. W dniu 21 listopada 2018 r. Komisja Weryfikacyjna wygrała 5 spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie skarg kasacyjnych złożonych przez m.st. Warszawa. Wszystkie dotyczyły postępowania ogólnego określonego w ustawie z 9 marca 2017 r. o Komisji Weryfikacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Komisję Weryfikacyjną, a równocześnie wskazał niespójność i błędne formułowanie zarzutów względem działania Komisji. Kolejny raz wskazano, że Komisja działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP. Co ważne, wbrew żądaniom ratusza NSA nie skierował pytań prejudycjalnych do TSUE, jasno podkreślając, że nie można mówić o naruszeniu prawa do sądu strony skarżącej (m.st. Warszawy) czy naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego.

Data dodania artykułu: 2018-12-05
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwości
stat4u