SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczyste otwarcie nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki
W poniedziałek, 17 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz wiceministrów Piotra Dardzińskiego i Sebastiana Skuzy. Wicepremier Gowin wręczył również nominacje nowo powołanym członkom Rady NCN. Budynek, do którego przeniosło się Narodowe Centrum Nauki, mieści się przy ul. Twardowskiego 16 w Krakowie.

- To bardzo ważny dzień dla polskiej nauki. 3 lata temu, obejmując urząd, przedstawiliśmy strategię rozwoju polskiej nauki. Chcemy, żeby Polska była kontynentem doskonałości naukowej – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Narodowe Centrum Nauki jest pierwszą tak ważną instytucją, która jest ulokowana poza Warszawą. Od wielu lat zabiegałem, żeby NCN miało własną siedzibę, taką na miarę standardów międzynarodowych, również pod względem architektonicznym. Dla mnie ta uroczystość jest bardzo ważna, również dlatego, że NCN jest ulokowany w Krakowie. To ogromna szansa dla mojego miasta.

Centrum zatrudnia obecnie ponad 170 osób. W związku z trwającymi cały rok konkursami duża część powierzchni NCN jest stale wykorzystywana na spotkania Zespołów Ekspertów, które w wieloetapowym postępowaniu rozstrzygają o kwalifikowaniu wniosków do finansowania. Coraz więcej jest też ogłaszanych konkursów, w czasie których na jednym z etapów przeprowadzane są rozmowy z wnioskodawcami – te wszystkie aktywności wymagają korzystania z wielu sal konferencyjnych. Budynek przy ul. Twardowskiego 16 zaspokaja te potrzeby w całości.

Nowy budynek dla dynamicznie rozwijającego się Narodowego Centrum Nauki – Do tej pory wynajmowaliśmy przestrzeń biurową wielkości ok. 3500 m2. Zwiększona powierzchnia zostanie wykorzystana przede wszystkim na dodatkowe sale konferencyjne, a także nowe funkcje. Przewidujemy także, że w ciągu następnych kilku lat zatrudnienie w Centrum powinno rosnąć w związku ze stale zwiększającą się w ostatnich latach dotacją celową i rosnącą liczbą spływających do NCN wniosków – wyjaśnił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Zakup stałej siedziby NCN kończy kwestię, która była nierozwiązana od momentu podjęcia decyzji o powstaniu i umiejscowieniu Centrum w Krakowie.

– Trzeba podkreślić, że zakup ten nie byłby możliwy bez wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przede wszystkim osobiście premiera Gowina, dzięki któremu udało się zapewnić środki na tę transakcję w tegorocznym budżecie państwa – podkreślił prof. Błocki.

Wybór nowych członków Rady NCN Otwarcie nowej siedziby NCN było połączone z uroczystym wręczeniem nominacji nowym członkom Rady Centrum kadencji 2018-2020. Pożegnano odchodzących członków Rady, którzy przez cztery lata swojej kadencji dbali o działalność Centrum. Na ich miejsce minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał dwunastu wybitnych polskich naukowców. Do ich zadań będzie należeć m.in. wyznaczanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, określanie warunków ogłaszanych przez Centrum konkursów, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie czy wybór członków Zespołów Ekspertów, którzy oceniają składane do NCN wnioski.

...

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NET-u zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.

Data dodania artykułu: 2018-12-21
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzWstat4u