SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dbamy o bezpieczeństwo polskich rodzin
Bezpieczeństwo – to najważniejsza kwestia z perspektywy rodziny. Chodzi tu zarówno o troskę o dzieci, zabezpieczenie finansowe, jak i planowanie. Polskie rodziny mogą wreszcie spokojnie patrzeć w przyszłość. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podsumowało działania na rzecz polskich rodzin podejmowane w roku 2018.

Działania Ministerstwa koncentrują się w dużej mierze wokół rodziny. To troska o ich byt, inwestycja w przyszłość i zapewnienie jak najlepszych warunków do życia. Ostatni rok to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale także zupełnie nowe rozwiązania.

Godne życie rodzin

To już trzeci rok działania „Rodzina 500+”. W tym roku (od stycznia do końca września) rodziny otrzymały ponad 17 mld zł. Od początku trwania programu to już ponad 58,7 mld zł. Ze wsparcia korzysta 2,46 mln rodzin, które otrzymują pomoc na wychowywanie 3,76 mln dzieci.

Inwestycja w edukację

Każde dziecko, które rozpoczyna rok szkolny może otrzymać 300 zł dodatkowego wsparcia. To nowe książki, lepsze przybory szkolne, porządne buty, czy zajęcia pozalekcyjne. W dłuższej perspektywie to inwestycja w lepszą przyszłość naszych dzieci.

E-wnioski

W tym roku rodziny mogły złożyć wnioski o wszystkie świadczenia drogą internetową. Co więcej po raz pierwszy wnioski na nowy okres świadczeniowy (o rodzina 500+, dobry start, czy z funduszu alimentacyjnego) można było złożyć miesiąc wcześniej, czyli już 1 lipca. Zbieranie wniosków drogą tradycyjną rozpoczęło się w sierpniu. Od początku tego roku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z wygodnej aplikacji mKDR.

Maluchy pod opieką

W 2015 r. w całym kraju było niespełna 3 tys. placówek zapewniające miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. ma być ich już 5,2 tys. Liczba miejsc dla maluchów wzrośnie do blisko 143 tys. To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrósł o ponad 56% - z 12,4% do 19,4%. Stało się to m.in. za sprawą nowej odsłony „Maluch+”, czyli programu dofinansowującego nowe, jak i istniejące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Rok 2018 to 3 razy wyższe środki. Do tej pory było to 151 mln zł – od tego roku 450 mln zł.

Karta Dużej Rodziny

W 2015 r. zniżki w ramach programu udzielało 1,2 tys. partnerów. Dziś to już prawie 5 tys. firm i instytucji. Użytkowników karty jest prawie 2,1 mln – to o ponad 140 % więcej niż w 2015 r. W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych, ponad 12 mln złotych więcej niż w bieżącym roku. Od nowego roku Kartę Duże Rodziny będą mogły otrzymać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje lub więcej dzieci.

Solidarni z potrzebującymi

Powstał przygotowany w tym roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środku z Funduszu będą przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać już w styczniu 2019 r.

Wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi to takżecel programu „Za życiem”. To kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny oraz usług wspierających i rehabilitacyjnych czy wsparcia mieszkaniowego. W 2018 r. na realizację programu przeznaczone zostało 624,2 mln zł.

Ten rok to także wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego – ze 153 zł do 184,42 zł. Od listopada 2019 r. będzie to 215,84 zł. Pierwszy raz w historii podniesiony został specjalny zasiłek opiekuńczy - z 520 zł do 620 zł. O prawie 40% w porównaniu z 2015 r. wzrosła też renta socjalna – do 1029,8 zł.

Data dodania artykułu: 2019-01-03
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u