SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ostatnie dni wystaw stałych Zamku Lubelskiego!
5 i 6 stycznia ostatnimi dniami funkcjonowania Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku!

W związku z realizowanym przez Muzeum projektem „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” zamykamy Galerię Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

5 i 6 stycznia to także ostatnie dni wystawy: Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia. Wystawa ta jest próbą prezentacji działań artystycznych Tadeusza Mysłowskiego, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej – wschodnioeuropejskiego konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal artu kontynuowanych i przetwarzanych przez artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny.

Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku zawiera blisko 140 obrazów. Wnętrze podzielone jest przestrzennie i kolorystycznie na trzy części odpowiadające kolejnym okresom historycznym. Prezentację rozpoczyna malarstwo polskiego baroku połączonego z okresem stanisławowskim – głównie portrety, z których najstarszy to XVII-wieczny portret królowej Bony. Odmiennością kształtu zwracają uwagę portrety trumienne – specyficznie polska odmiana wyrosła z kultury sarmackiej. Nurt europejski reprezentują dzieła powstałe w kręgu dworu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na czele z portretem królewskim w stroju koronacyjnym autorstwa Marcello Bacciarellego. Następną część zajmuje malarstwo XIX wieku: od klasycyzujących portretów, poprzez romantyczne pejzaże i sceny historyczne do obrazów rodzajowych utrzymanych w duchu realizmu. Są tu dzieła znanych i cenionych malarzy, takich m.in. jak: Piotr Michałowski, Artur Grottger, January Suchodolski, Franciszek Kostrzewski, Józef Brandt, Wojciech Gerson, Zygmunt Ajdukiewicz, nad którymi dominuje Unia lubelska Jana Matejki. Galerię zamyka prezentacja malarstwa okresu modernizmu, w której eksponowane miejsce zajmują symboliczne w treści obrazy Jacka Malczewskiego. Obok nich podziwiać można dzieła artystów, którzy czerpiąc wzory ze współczesnej awangardy rozwijali je w styl indywidualny, osiągając przy tym wyżyny mistrzostwa. Są tu nazwiska powszechnie znane: Leon Wyczółkowski, Konrad Krzyżanowski, Olga Boznańska, Władysław Podkowiński, Jan Stanisławski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Apoloniusz Kędzierski. Więcej informacji: https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Ostatnie_dni_wystaw_stalych_Zamku_Lubelskiego_-2-1076-20.html

Data dodania artykułu: 2019-01-05
Autor artykułu: muzeumlubelskie.pl
stat4u