SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Bezpieczne Ferie w Kętrzynie
Pokaz ratownictwa lodowego był bardzo dobrą okazją do zapoznania dzieci z zagrożeniami związanymi z okresem zimowym oraz nauki jak bezpiecznie spędzić czas w okresie ferii zimowych.
Omówiono zasady: zachowania się na lodzie, zachowania się w przypadku załamania tafli lodu pod ciężarem człowieka, wejścia na lód i udzielenia pomocy (wyciąganie z wody) osobie w wodzie, przywracania prawidłowego funkcjonowania organizmu podczas wychłodzenia. Przypomniano również numery alarmowe na które należy zgłaszać zauważone zagrożenie. Uczestnicy pokazu mogli również zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje JRG Kętrzyn.

Data dodania artykułu: 2019-01-17
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
stat4u