SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Doskonalenie zawodowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno- nurkowego „Świętokrzyskie” z Sandomierza
30 stycznia 2019 roku na terenie jeziora Tarnobrzeskiego w miejscowości Machów strażacy z JRG KP PSP Sandomierz wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” – Sandomierz przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu nurkowania podlodowego.
W ramach doskonalenia zawodowego w trakcie zajęć teoretycznych nurkowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego nurkowania pod lodem, oraz jaki sprzęt jest wykorzystywany podczas nurkowania, samoratownictwa i prowadzenia działań ratowniczych. W ramach zajęć praktycznych strażacy doskonalili techniki przebywania pod wodą w zamkniętej przestrzeni podlodowej, oraz sposoby samoratownictwa. Podczas ćwiczeń przypomniano sposoby zabezpieczenia terenu prowadzonych działań pod powierzchnią lodu, zasady BHP i procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Data dodania artykułu: 2019-02-02
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/kpt. Łukasz Zięba, KP PSP Sandomierz
stat4u