SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nauczycielskie awanse
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek wraz z wicekurator oświaty Katarzyną Nowacką. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim awans otrzymali nauczyciele świętokrzyskich szkół oraz placówek oświatowych.

Data dodania artykułu: 2019-02-02
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u