SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Lubelscy policjanci podsumowali 2018 rok. Mają się czym chwalić
W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano pracę policjantów i pracowników lubelskiego garnizonu policji, pracę pionu kryminalnego, a także prewencji i ruchu drogowego. W odprawie uczestniczyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Nasz garnizon niezmiennie utrzymuje się w ścisłej czołówce, a można powiedzieć, że w większości przypadków na szczycie tych rankingów, które decydują o ocenie pracy policji. Życzę, aby wszystkie niepokoje i wydarzenia, które się dzieją w Polsce, nie wpłynęły w żaden sposób na zmianę państwa pracy. Nie możemy dać sobie wmówić, że żyjemy w kraju niebezpiecznym. Mamy przywilej, dzięki państwu, żyć w jednym z najbezpieczniejszych województw w Polsce – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej, wysoka wykrywalność sprawców – to najistotniejsze dane podsumowujące pracę pionu kryminalnego.

W 2018 roku liczba wszystkich stwierdzonych przestępstw wyniosła 34.615 przy ich wykrywalności na poziomie 82,4%, w 2017 było to 77,6%. Wskaźnik z minionego roku plasuje Lubelskie na pierwszym miejscu w kraju, średnia krajowa wynosi 74,1%. Z ogólnej liczby przestępstw, 21 049 to kryminalne. Ich wykrywalność wyniosła 77,5%, co również plasuje województwo na pierwszym miejscu, bo średnia krajowa wynosi 65,9%. Liczba przestępstw kryminalnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła, wpływ na to miała zmiana przepisów karnych dotyczących przestępstwa niealimentacji.

Poprawił się za to stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymana została tendencja spadkowa dotyczącą liczby wypadków drogowych i osób rannych. Odnotowano 1219 wypadków, w 2017 było ich o 19 więcej. Obrażenia odniosło w nich 1289 osób. To o 139 mniej niż w 2017 r. O 13 osób, z 63 do 50, zmniejszyła się liczba pieszych, którzy zginęli w wypadkach W sumie jednak odnotowano wzrost ogólnej liczby ofiar śmiertelnych, gdyż łącznie w wypadkach zginęło 179 osób. To o 22 więcej niż w roku 2017.

– Miałem ogromny zaszczyt wysłuchać dzisiejszych prezentacji, ponieważ pokazały one, że państwa praca, praca państwa podwładnych, jest doceniana nie tylko w Lublinie, ale również w skali całego kraju. Województwo lubelskie ma swoją specyfikę. Jak łatwo zauważyć, część zdarzeń, które mają miejsce w naszym regionie, jest spowodowana nie tylko tym, co dzieje się w kraju, ale również wydarzeniami zza granic naszego państwa, szczególnie na wschodzie, na odcinku południowym – powiedział wicewojewoda na podsumowaniu odprawy.

– Dziękuję za pieczołowite budowanie i odnawianie posterunków i komend. To wszystko świadczy również o pozycji państwa formacji. Codziennie przemierzam wiele kilometrów i widzę państwa i państwa podkomendnych każdego dnia na służbie. Jestem dumny, że tutaj w Lublinie, wyniki są tak dobre, dzięki zaangażowaniu kadry, którą regularnie widzę. Jest również dla mnie ogromnym zaszczytem uczestniczenie w uroczystościach, na które zaprasza mnie pan komendant ­– zaznaczył wicewojewoda.

– Chciałbym podziękować państwu i wszystkim funkcjonariuszom za świetnie wykonywaną pracę, za zaangażowanie w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, drogowej oraz tej związanej z ruchem i migracją ludności, która przemieszcza się przez nasze województwo. Na zakończenie chciałbym powiedzieć jedną rzecz: nie dajcie się wyprzedzić żadnemu województwu. Życzę również bezpieczeństwa, spokoju, a nawiązując do ubiegłego roku, dużo zdrowia – zakończył Gmitruczuk.

Data dodania artykułu: 2019-02-04
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u