SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Nie ma rodziny bez kobiety”
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył też m.in. członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

W czasach, kiedy różnego rodzaju ideologie uderzają w nas, w tym w tradycyjną, polską rodzinę, to rzeczą najważniejszą jest wskazanie na te dwie podstawowe role kobiety i matki. Nie ma rodziny bez kobiety. Nie ma nikogo, kto zastąpiłby kobietę w roli matki. Takie dziś wskazywanie w mediach, w niektórych samorządach, że mogą to być sami mężczyźni, to jest całkowite wynaturzenie i ktoś nie wie o czym mówi. Matka to kobieta i nie ma rodziny, polskiej, zdrowej rodziny i rozwoju społeczeństwa bez matki i kobiety – mówił wojewoda.

- Koła Gospodyń Wiejskich, równie dobrze mogłyby się nazywać Koła Gospodyń Polskich – nie ma polskich zwyczajów i obyczajów bez kultury ludowej, którą panie w swoich kołach tak pięknie podtrzymujecie. Ta kultura ludowa, wszystkie swoje obrzędy, obyczaje, ma zakorzenione w chrześcijaństwie, jako fundamencie naszego społeczeństwa – podkreślił wojewoda.

- Pan premier Mateusz Morawiecki, kiedy był u nas na Lubelszczyźnie w zeszłym roku w Wąwolnicy, na pierwszym Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi, podkreślał wagę działalności kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałem wczoraj z władzami Sejmu i pani marszałek Beata Mazurek serdecznie panie pozdrawia i gwarantuje, że na najbliższych posiedzeniach będzie podnoszona kwestia dalszego dofinansowania kół gospodyń wiejskich rozpoczętego w zeszłym roku. Chcemy, żeby było to kontynuowane. W zeszłym roku przekazano z budżetu państwa 2 mln 250 tys. zł dla zarejestrowanych kół. Chcemy, żeby było to kontynuowane i takie zapewnienia możemy państwu przekazać. Życzę paniom dalszego zaangażowania, w to, co panie robicie, a robicie to z pasją. Nikt was do tego nie zmusza, ale same to wiecie dokładnie, że przynosi to wiele radości i tej radości w życiu osobistym i zawodowym życzę wam wszystkim – zakończył wojewoda.

Podczas posiedzenia wystąpił zespół Powiśle, a wszystkie panie otrzymały od wojewody Czarnka róże. Organizatorem uroczystości były Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lublinie.

***

Koła Gospodyń Wiejskich są samorządnymi i niezależnymi organizacjami społeczno-zawodowymi kobiet wiejskich, działającymi w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. W obecnych czasach program ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentruje się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą: pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży; działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym; rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów pomocowych dla rolnictwa; racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety; zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

Data dodania artykułu: 2019-03-08
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u