SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Szpital MSWiA w Lublinie ma nowoczesną diagnostykę obrazową
Otwarty dział diagnostyki obrazowej w lubelskim szpitalu MSWiA jest ostatnią komórką oddawaną do użytku w nowo wybudowanym łączniku. Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbyła się uroczystość otwarcia obiektu. Gości powitał dyrektor placówki Jarosław Ostrowski. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć prezentację multimedialną ostatnio realizowanych i planowanych inwestycji.

Dział diagnostyki obrazowej wykonuje mnóstwo bardzo ważnych badań, nie tylko dla pacjentów tego szpitala, ale dla wszystkich placówek medycznych Lublina i Lubelszczyzny– mówił wojewoda Przemysław Czarnek w wystąpieniu podczas otwarcia.

- Gratulujemy panu dyrektorowi wszystkich osiągnięć w ostatnich latach. Ten szpital MSWiA jest niezwykle ważny z punktu widzenia sieci placówek szpitalnych Lublina i Lubelszczyzny, mówię tu w szczególności o szpitalnym oddziale ratunkowym – dodał.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie świadczy usługi z zakresu ochrony zdrowia od ponad 70 lat. Ciągle poprawia skuteczność i jakość usług, bezpieczeństwo pracy, realizuje nowe inwestycje, a także dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W grudniu 2018 roku została zakończona budowa łącznika wraz z blokiem operacyjnym. W nowym obiekcie zlokalizowane zostały pomieszczenia infrastruktury technicznej i pomocniczej, apteka szpitalna, dział diagnostyki laboratoryjnej, centralna sterylizatornia, blok operacyjny, izba przyjęć oraz obecnie otwierany dział diagnostyki obrazowej.

Po zakończeniu prac budowlanych sukcesywnie były wyposażane i uruchamiane w nowej lokalizacji kolejne komórki szpitala. Ostatnią z nich jest uroczyście otwarty dział diagnostyki obrazowej. Wydatki na sprzęt – rezonans magnetyczny, cyfrowy aparat rtg, usg oraz inny sprzęt pomocniczy dla potrzeb tego działu przekroczyły kwotę 6,3 mln zł.

Większość środków na budowę łącznika oraz wyposażenia poszczególnych komórek stanowiły dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Data dodania artykułu: 2019-03-15
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u