SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,SPOTKANIE PROMOCYJNE LEGII AKADEMICKIEJ
Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie promocyjne szkolenia wojskowego studentów w ramach programu Legia Akademicka. W otwarciu wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia studentów w ramach programu Legia Akademicka, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi kampanię informacyjną na jego temat. Bardzo istotnym elementem tej kampanii są wizyty przedstawicieli resortu obrony narodowej w uczelniach, mające na celu informowanie studentów o przebiegu programu oraz korzyściach związanych z jego ukończeniem.

Do udziału w programie zachęcali m.in. prof. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, płk. dr hab. Marcin Liberadzki, z-ca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz płk. dr inż. Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Uroczystość uświetnił pokaz uzbrojenia, wyposażenia i wyszkolenia żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który odbędzie się w budynku V oraz na zewnątrz.

„Legia Akademicka” to uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego program skierowany do studentów.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych czy ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Data dodania artykułu: 2019-03-27
Autor artykułu: Podkarpacki UWstat4u