SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Święto Politechniki Gdańskiej
Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, poświęcone promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, odbyło się w auli w Gmachu Głównym . Dzień ten obchodzony jest jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej. Gośćmi uroczystości byli m.in. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, a także posłowie i senatorowie, przedstawiciele nauki, duchowieństwa i studenci.
W przemówieniu prof. Jacek Namieśnik, rektor PG podkreślił, że uzyskiwanie stopni naukowych i tytułu naukowego jest ściśle związane z prowadzeniem efektywnej pracy badawczej i badawczo-wdrożeniowej, co jest jednym z podstawowych obowiązków nauczycieli akademickich. Jak przypomniał, od chwili wprowadzenia w życie przepisów o doktoratach wdrożeniowych znacznie rozszerzyły się możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora za prace praktyczne, o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Data dodania artykułu: 2019-03-28
Autor artykułu: Pomorski UWstat4u