SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowe kierunki i rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim
Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków. Rekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

· Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (na UG można także studiować informatykę o profilu ogólnoakademickim);

· Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym;

· Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym;

· Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania;

· Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym;

· Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

· Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

· Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek czeka na akceptację Senatu UG, co jest warunkiem uruchomienia rekrutacji)

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i będą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie. Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskim – Finance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

- Informatyka o profilu praktycznym (stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki) łączą podstawy teoretyczne z nauką współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Zajęcia będą prowadzone w nowobudowanym budynku Instytutu Informatyki z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem Program nowych studiów powstał we współpracy z pracodawcami branży IT, a efektem współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm oraz sześciomiesięczna praktyka zawodowa, którą odbędzie każdy student. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy przede wszystkim jako programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych.

- Zarządzanie instytucjami służby zdrowia (stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym) przygotowują m.in. do takich zwodów jak menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych

- Produkcja form audiowizualnych (stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym) to jedyny taki kierunek prowadzony na północy Polski, przygotowujący do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w branży filmowej, w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych. Jest to jedyny taki kierunek prowadzony na północy Polski.

- Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne (stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania) to kierunek odpowiadający na ogromne zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, m.in. takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport.

- Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) to oferta studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym. Jest to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek o profilu praktycznym, stworzony w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, który przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach w sektorze prywatnym oraz publicznym w ramach obszaru ochrony zdrowia

- Geografia fizyczna z geoinformacją (stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii) przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją i mitygacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym, urzędach różnego szczebla oraz usługach komercyjnych zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

- Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS (stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii) przygotowują do pracy w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny, instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej, podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.

- Criminology and criminal justice (studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji) to propozycja nowego kierunku w języku angielskim, przygotowujące do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym.

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

Gdzie szukać informacji

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: http://ug.edu.pl/rekrutacja

Data dodania artykułu: 2019-03-30
Autor artykułu: mat prasowe UG
stat4u