SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda uhonorował za działania na rzecz małej ojczyzny
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dyplomy uznania wojewody lubelskiego dla przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuby Północne i prezesa Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa Mieczysława Biszkonta oraz wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Czuby Północne i wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa Grażynie Stadnik.
Dyplomy przyznane zostały za ogromne zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, społeczności lokalnej i małej ojczyzny podejmowane w ramach Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa oraz rady Dzielnicy Czuby Północne, a także za bezinteresowną działalność społeczną i charytatywną pełnioną dla mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, inicjowanie licznych i różnorodnych projektów, w tym: Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu, zbiórek książek dla szpitali onkologicznych oraz integrowanie pokoleń podczas festynów i koncertów.

Data dodania artykułu: 2019-05-05
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u