SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wsparcie dla samorządów
Rządowe promesy na ponad pięć milionów złotych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek świętokrzyskim samorządowcom. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wsparcie z budżetu państwa – w łącznej wysokości 5 257 000 zł – pochodzi z wygenerowanych oszczędności. Zostanie za to wykonanych 8 zadań na terenie powiatów sandomierskiego i buskiego oraz gmin: Opatów, Starachowice, Raków, Morawica i Mirzec. Przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji środki pozwolą na wyremontowanie zbiornika Lubianka na terenie gminy Starachowice oraz remont lub przebudowę 6,5 km dróg powiatowych i gminnych.

Data dodania artykułu: 2019-05-08
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u