SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Porozumienie o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej pomiędzy Polską a USA
12 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz sekretarz energii USA Rick Perry podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej (Memorandum of Understanding). Porozumienie to wyraża gotowość obu stron do współpracy przy polskim programie energetyki jądrowej.

Data dodania artykułu: 2019-06-14
Autor artykułu: mat prasowe KPRMstat4u