SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 2,5 mln zł dotacji na remont cmentarza wojennego w Sochaczewie
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podpisał porozumienie z Burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew wykonania prac remontowych na cmentarzu wojennym. Porozumienie finalizuje przekazanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 626 286,97 zł.
Na prace remontowe cmentarza wojennego w Sochaczewie, w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przeznaczył kwotę 2 626 286,97 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Data dodania artykułu: 2019-06-21
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u