SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,75. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami
Wojewoda Przemysław Czarnek wziął udział w obchodach 75. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Podczas uroczystości obecni byli także m.in. parlamentarzyści z województwa lubelskiego, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, władz powiatowych oraz gminnych
Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na wielką ofiarę jaką ponieśli polegli w bitwie. – Mówię to na cmentarzu w Osuchach, na którym pochowani są partyzanci, którzy przegrali w bitwie pod Osuchami, którzy w męczarniach umierali tu niedaleko na bagnach. Ale była to bitwa przegrana zwycięskiego Powstania Zamojskiego. To dzięki nim, dzięki ich ofierze, Niemcy nie zrealizowali swojego szatańskiego planu totalnego wysiedlenia z Zamojszczyzny, zrealizowali go tylko w minimalnym zakresie. To partyzanci są zwycięzcami Powstania Zamojskiego – podkreślił Czarnek. Uroczystości zakończyły się przemarszem na cmentarz partyzancki, gdzie miał miejsce apel poległych oraz złożenie wieńców przy Pomniku Pamięci Bohaterów Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w obronie Ojczyzny w Bitwie pod Osuchami.

Data dodania artykułu: 2019-06-25
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u