SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podsumowano kampanię pomocy ofiarom handlu ludźmi w Afryce
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano pięciomiesięczną kampanię Wolni-Niewolni. Celem kampanii było zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych – ofiar handlu ludźmi w Afryce. Zebrane fundusze pozwolą̨ powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Data dodania artykułu: 2019-06-27
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u