SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Promesy dla gmin Słaboszów i Wolbrom
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył małopolskim gminom Słaboszów i Wolbrom promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Słaboszów otrzymała promesę w wysokości 1 070 000 zł na:

- remont drogi gminnej „Maciejów - Giebułtów” w Miejscowości Maciejów; - remont drogi gminnej „Boleszówka - Jazdowice” w miejscowości Jazdowice; - remont drogi gminnej „Rzęmiedzice - Wysiołek” w miejscowości Rzęmiedzice; - remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie - Kropidło” w miejscowości Kropidło; - remont drogi gminnej „Kalina Wielka - Parcelanty” w miejscowości Kalina Wielka.

Natomiast gmina Wolbrom otrzymaną promesę w wysokości 920 000 zł przeznaczy na:

- remont drogi gminnej „Poręba Dzierżna przez wieś do drogi” w miejscowości Poręba Dzierżna; - remont drogi gminnej „Jeżówka (Drzewie - Szkoła - Stara Wieś)” w miejscowości Jeżówka.

W wydarzeniu uczestniczył również sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch.

Data dodania artykułu: 2019-07-15
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u