SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie
Przywrócenie połączenia wodnego Warszawa - Pisz to jedno z priorytetowych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Starostwo Powiatowe w Piszu i Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisały protokół przekazania gruntów na potrzeby budowy zaplecza technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piszu.

Data dodania artykułu: 2019-07-18
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UWstat4u