SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Znamy podlaskich laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne!
To już XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w którym biorą udział osoby prowadzące produkcję rolniczą i ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia rolników. W tym roku nagrody otrzymały trzy podlaskie gospodarstwa, a wyróżnionych zostało dziewięć. W czwartkowej gali wręczenia nagród wziął udział Jarosław Średnicki, dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W etapie wojewódzkim XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureatami są:

1. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim w 2019 r. uznano gospodarstwo Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich, z m. Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie; 2. II miejsce przyznano Państwu Anecie i Adamowi Gąsowskim, z m. Łapy Korczaki, gm. Łapy; 3. III miejsce przyznano gospodarstwu Państwa Doroty i Leszka Gosk, z m. Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne.

Ponadto wyróżniono gospodarstwa:

1. Pana Janusza Grochowskiego, z m. Kamińskie Wiktory, gm. Poświętne; 2. Państwa Ewy i Grzegorza Czarnieckim, z m. Nowy Dwór, gm. Bakałarzewo; 3. Państwa Elżbiety Piotra Stępkowskim, z m. Krynki Sobole, gm. Grodzisk; 4. Państwa Beaty i Radosława Mioduszewskich, z m. Lutostań, gm. Łomża; 5. Państwa Iliany i Adama Rółkowskich, z m. Żarnowo Trzecie, gm. Augustów; 6. Państwa Janiny i Tomasza Orłowskich, z m. Fiedorowizna, gm. Sztabin.

Data dodania artykułu: 2019-07-20
Autor artykułu: Podlaski UWstat4u