SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Rodzina 500+” w Kielcach
Akcja informacyjna w województwie rozpoczęła się 24 czerwca. Wojewoda, wicewojewoda oraz pracownicy urzędu wojewódzkiego odwiedzili wszystkie gminy regionu. Podczas organizowanych spotkań mieszkańcy otrzymali ulotki oraz broszury informujące o rządowym programie. Mogli także uzyskać odpowiedzi na pytania związane z jego funkcjonowaniem - szczególnie na temat zmian obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

Data dodania artykułu: 2019-08-03
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u