SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy
Ponad 100 wizyt krajowych, 37 spotkań z mieszkańcami, 22 wizyty zagraniczne i przyjęcie w Polsce 11 przywódców; 25 spotkań z żołnierzami, 50 awansów generalskich, 229 podpisanych ustaw i 103 000 przyznanych odznaczeń.

104 wizyty krajowe

37 spotkań z mieszkańcami powiatów

22 wizyty zagraniczne

11 głów państw i szefów rządów zostało przyjętych w Polsce przez Prezydenta

25 spotkań z żołnierzami

2 defilady wojsk polskich i sojuszniczych

50 awansów generalskich

3 585 funkcjonariuszy i żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień oficerski

229 podpisanych ustaw

9 inicjatyw ustawodawczych skierowanych do Sejmu RP

1 914 nadanych polskich obywatelstw

109 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych

34 rozporządzenia

103 000 przyznanych orderów i odznaczeń państwowych

33 Ordery Orła Białego

65 Krzyży Zesłańców Sybiru

624 Orderów Odrodzenia Polski

634 Złotych Krzyży Zasługi

82 364 medali za długoletnie pożycie małżeńskie

13 718 medali za długoletnią służbę

43 500 biało-czerwonych flag państwowych przekazanych do wszystkich polskich samorządów

29 osób wyróżnionych honorową bronią białą

365 nominacji sędziowskich i asesorskich

442 nominacje profesorskie

21 postanowień w sprawach obronności i porządku publicznego

503 listy z okazji oficjalnych uroczystości i rocznic

26 mianowanych ambasadorów

21 przyjętych listów uwierzytelniających

1 200 listów gratulacyjnych wysłanych do osób obchodzących 100. urodziny w roku stulecia odzyskania niepodległości

714 listów gratulacyjnych skierowanych do rodziców dzieci urodzonych 11 listopada 2018 r.

137 przyznanych patronatów honorowych

257 przyznanych patronatów narodowych

5 wyjazdów na Wschód zorganizowano w ramach cyklicznej Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie; przejechanych 8 000 km

22 miejscowości odwiedzone w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie: Berdyczów, Chmielnik, Maćkowce, Chmielnick, Oleszkowce, Iwano-Frankiwsk, Obertyn, Tłumacz, Kołomyja, Kałusz, Sambor, Łanowice, Stryj, Drohobycz, Borysław, Kiszyniów, Soroki, Cupcini, Tirnova, Lwów, Złoczów, Żółkiew

17 ton przekazywanych darów Rodakom na Wschodzie, w tym: odzież, obuwie, kołdry, art. spożywcze i sanitarne, chemia gospodarcza, książki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy i multimedialny

116 000 sadzonek rozdano w całej Polsce w ramach akcji SadziMY

50 polskich miast we wszystkich województwach odwiedziło Mobilne Muzeum Multimedialne. Zwiedziło je 68 tys. osób

6 000 osób wysłuchało Koncertu w ramach Narodowego Grania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

8 nowel polskich składa się w tym roku na Narodowe Czytanie

100 metrów miała biało-czerwona flaga od Prezydenta RP wywieszona na wieży Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze

3 000 biało-czerwonych flag od Prezydenta trafiło do pakietów pielgrzymów reprezentujących Polskę podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie

300 kartek wysłano w ramach akcji Kartka dla Kombatanta

11 konferencji tematycznych zorganizowanych przez Narodową Radę Rozwoju, m.in. „500 plus na wsi”, „Opieka nad osobami starszymi”, „Finanse samorządowe wobec wyzwań przyszłości”, „Powroty młodych naukowców”, „100 lat i co dalej?”, „Centrum Zdrowia 75+”, „Wspólnie o onkologii”

70 zebrań sekcji tematycznych NRR

60 spotkań eksperckich i regionalnych w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych

358 wniosków o dostęp do informacji publicznej wpłynęło do Biura Prawa i Ustroju

5830 postanowień i odpowiedzi na listy przygotowało Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski

18 osób zostało ułaskawionych

Data dodania artykułu: 2019-08-06
Autor artykułu: prezydent.plstat4u