SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dziękowano za pracę pszczół i pszczelarzy
Przedstawiciele lokalnych władz, Koło Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie, Nadleśnictwo Łuków, Muzeum Regionalne w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie i LGD „Razem” po raz kolejny zorganizowali Święto Miodów Ziemi Łukowskiej. W spotkaniu wziął udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Podczas spotkania wojewoda złożył kwiaty przy pomniku Kazimierza Lewickiego. Żyjący w XIX wieku Lewicki był propagatorem pszczelarstwa. Otworzył pierwsze muzeum pszczelarstwa, organizował kursy dotyczące prowadzenie pasiek. Założył pismo poświęcone pszczelarstwu i wydał podręcznik dla pszczelarzy. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Gręzówce. Po jej zakończeniu nastąpiło uroczyste otwarcie tegorocznego święta. Były występy zespołów i artystów ludowych, konkursy ekologiczne, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Do godzin wieczornych dostępny był kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego, podczas którego można było spróbować miodów pod różnymi postaciami.

Data dodania artykułu: 2019-08-07
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u