SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Lubelskie: 106 tys. wniosków o „500+” i 67 tys. o „Dobry Start”
Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W skali całego kraju to wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

- Szacujemy, że w związku z nowelizacją ustawy dotyczącej pomocy polskim rodzinom programem „Rodzina 500+” objętych zostanie około 395 tys. dzieci w wieku do 18. roku życia. Do końca lipca złożono w wersji elektronicznej ponad 106 tys. wniosków. Spodziewamy się, że złożonych zostanie około 260 tys. wniosków. Wszystkie wnioski, które zostaną złożone do 30 września br. objęte będą wyrównaniem od dnia 1 lipca br. To samo dotyczy programu „Dobry Start”, którym objęte są dzieci i młodzież do 20 roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do lat 24. Na chwilę obecną złożonych jest około 67 tys. wniosków w ramach programu. Na 213 gmin z terenu województwa lubelskiego, już 208 gmin na bieżąco wypłaca pieniądze w ramach programów – mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

- Już prawie 60 proc. dzieci jest objętych pomocą finansową na podstawie wniosków złożonych drogą elektroniczną od 1 lipca, więc większość dzieci już te środki otrzymuje. Wypłaty z programu „Dobry Start” zaczną się od przyszłego tygodnia. 12 sierpnia przekażemy środki na ten program. Ważne, aby wnioski w ramach Dobrego Startu złożyć do końca listopada. Po tym terminie świadczenie nie będzie przyznane. W ubiegłym roku uprawnionych do pobrania świadczenia było 242 tys. uczniów. W tym roku spodziewamy się podobnej liczby – podkreślił zastępca dyrektora Wydziału Polityka Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Kidaj.

Data dodania artykułu: 2019-08-09
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u