SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Skawina I
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina I potwierdzenie przyznania środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość odbyła się przed remizą jednostki.
Szacunkowa wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie zakupiony, wynosi ok. 760 tys. złotych. Środki finansowe na ten cel przekazały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 000 zł, Urząd Miasta i Gminy Skawina – 200 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 69 500 zł, Komenda Główna Państwowej Straży pożarnej – 60 500 zł, środki własne – 50 000 zł. Środki rządowe zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Data dodania artykułu: 2019-08-20
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u