SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powstanie nowa sterylizatornia w ostrowskim szpitalu
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś wspólnie ze starostą powiatu ostrowskiego Pawłem Rajskim umowę o dofinansowanie kosztów robót budowlanych oraz wyposażenie centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Gośćmi wydarzenia byli także: poseł Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk, prezes PFRON, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marlena Maląg, wicestarosta Roman Pacholczyk, skarbnik powiatu ostrowskiego Donata Kupczyk, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Bierła oraz Damian Marciniak - dyrektor Wydziału Zdrowia WUW. Starosta ostrowski złożył wniosek do premiera o dofinansowanie pierwszego etapu prac za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 1 200 000 zł. Wkład własny powiatu to 300 000 zł (20 proc). Szpital w Ostrowie Wielkopolskim dynamicznie się rozwija. Co roku poszerzany jest zakres świadczonych usług medycznych . Nowa sterylizatornia, która zastąpi starą, wpisuje się w nasze oczekiwania – mówi Dariusz Bierła, dyrektor placówki. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia medycznego i pozamedycznego. Podjęte jeszcze w tym roku prace umożliwią przeniesienie istniejącej centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji w nowo wybudowanym skrzydle ostrowskiego szpitala.

Data dodania artykułu: 2019-08-29
Autor artykułu: Wielkopolski UW /Tomasz Stubestat4u