SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przekazanie łodzi dla ratowników
Wojewoda Agata Wojtyszek w Cedzynie przekazała sprzęt ratowniczy dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakupiony z budżetu wojewody świętokrzyskiego.
W ramach przyznanych środków zakupiono łódź motorową Whaly wraz z silnikiem 30 KM oraz przyczepą podłodziową. Łódź wykorzystywana będzie do zapewnienia bezpieczeństwa wodnego ale także służyć będzie podczas regat i szkoleń. W projekcie budżetu na kolejny rok również zaplanowano środki na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, aby zapewnić bezpieczeństwo nad wodą oraz wspomagać podmioty ratownicze w profesjonalnym realizowaniu swoich zadań.

Data dodania artykułu: 2019-08-31
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u