SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,II linia metra - kontrole obowiązkowe MWINB
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpoczął kontrolę obowiązkową stacji C 17 Targówek.
W dniach 26 – 28 sierpnia 2019 r. inwestor (Miasto Stołeczne Warszawa) uzupełnił wnioski o pozwolenie na użytkowanie dla trzech stacji (C16 Szwedzka, C17 Targówek, C 18 Trocka) i 3 wentylatorni szlakowych (V 16, V 17, V 18). Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po sprawdzeniu dokumentacji i potwierdzeniu kompletności złożonych wniosków, przeprowadza kontrolę obowiązkową w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzane są m.in. tunele, wejścia, windy, klatki schodowe, perony, pomieszczenia techniczne oraz instalacje i urządzenia niezbędne do obsługi stacji. Pozytywny wynik kontroli będzie podstawą do niezwłocznego wydania pozwolenia na budowę.

Data dodania artykułu: 2019-09-04
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u