SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Są pierwsze umowy na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia umów dotyczących udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z Funduszu będą korzystać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, aby móc dofinansowywać nowe linie komunikacyjne utworzone na ich terenie.
Umowy odebrali przedstawiciele województwa lubelskiego, 9 gmin i 8 powiatów, a wręczyli je wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Data dodania artykułu: 2019-09-05
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u