SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Droga w Suchym Gruncie zostanie wyremontowana
W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał staroście dąbrowskiemu Lesławowi Wieczorkowi promesę na remont drogi powiatowej Szczucin – Suchy Grunt – Radwan w miejscowości Suchy Grunt.
Dofinansowanie w wysokości 1 025 610 zł przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Data dodania artykułu: 2019-09-08
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u