SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dzień Weterana w Kielcach
To polskie święto ustanowione zostało przez sejm RP w 1997 r. jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości na polu walki. Dzień 1 września ustanowiony został Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Weterana, w których uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas uroczystości obecni byli również parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych. Tak duże grono przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości jest wyrazem szacunku dla ludzi, którzy swoje życie poświęcili, aby bronić niepodległości naszego kraju. Dziś należy o tych ludziach pamiętać szczególnie. Okazać szacunek i wsparcie, to główne przesłanie tego święta. Obecni dziś na sali kombatanci są żywą lekcją historii i wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. Od bohaterów tych czasów możemy uczyć się męstwa, odwagi i honoru. To oni pokazują czym jest patriotyzm, poświęcenie i umiłowanie wolności. Podczas uroczystości wojewoda Agata Wojtyszek odznaczyła kombatantów okolicznościowymi odznaczeniami z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Data dodania artykułu: 2019-09-09
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u