SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie w Gierlachowie
Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gierlachowie Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wzięła udział w spotkaniu sołeckim. Uczestniczyli w nim także m.in. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek, Sołtys Gierlachowa Bernadetta Motyka oraz Radny Powiatu Sandomierskiego Waldemar Maruszczak.
Wojewoda zapoznała się z najważniejszymi problemami i potrzebami sołectwa Gierlachów. Zachęciła również do korzystania z realizowanych obecnie programów rządowych takich jak: Maluch+, Senior+ oraz ubiegania się o dotacje m.in. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Funduszu Dróg Samorządowych czy środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych szczególnie w obszarze remontu nawierzchni dróg gminnych. Podkreśliła także znaczenie tych programów dla poprawienia warunków życia społeczności lokalnych.

Data dodania artykułu: 2019-10-02
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u