SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Procedury zatrudniania cudzoziemców w dyskusji WRDS
Dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie w naszym kraju sprzyjają imigracji zarobkowej do Polski. Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce rośnie. O sytuacji na rynku pracy w kontekście zatrudniania cudzoziemców dyskutowano dziś podczas obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Posiedzeniu przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W dyskusji wzięli też udział wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz, a także dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki.
Podczas dzisiejszego spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele stron samorządowej, rządowej, pracowników oraz pracodawców dyskutowali na temat procedur legalizacji pracy cudzoziemców.

Data dodania artykułu: 2019-10-25
Autor artykułu: Śląski UWstat4u