SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jubileusz 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach z okazji100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu oraz 40-lecia Oddziału Analityki Medycznej.
Jubileusz uświetniła międzynarodowa konferencja naukowa, stanowiąca platformę dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Obchody były też okazją do wręczenia przez wicewojewodę Anetę Niestrawską odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym dla Wydziału pracownikom. Wczoraj władze uczelni wręczyły także dyplom doktora honorowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu profesorowi Romanowi Lesykowi z Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Data dodania artykułu: 2019-11-18
Autor artykułu: Wielkopolski UW /Tomasz Stubestat4u