SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia państwowe dla Małopolan
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył zasłużonym mieszkańcom województwa małopolskiego odznaczenia państwowe i resortowe. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
Odznaczenia zostały przyznane w uznaniu zasług m.in. w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych, w działalności społecznej i naukowej, w dziedzinie ratownictwa wysokościowego oraz za zasługi dla Niepodległej. Z rąk komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty odznaczenie otrzymał także wojewoda Piotr Ćwik. Medal z okazji 100-lecia Powstania Policji Państwowej został nadany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Data dodania artykułu: 2019-11-30
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u