SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,152. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wicewojewoda Jarosław Kresa w 152. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu znajdującą się w Dzierżoniowie.

Data dodania artykułu: 2019-12-06
Autor artykułu: Dolnośląski UWstat4u