SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,40. rocznica śmierci Leona Suszyńskiego
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa złożył kwiaty na grobie Leona Suszyńskiego pseudonim „Peoś”. W ten sposób Wojewoda upamiętnił 40. rocznicę śmierci obrońcy Grodna, żołnierza Armii Krajowej, jednego z dowódców operacji Ostra Brama oraz oddziału partyzanckiego Zrzeszania Wolność i Niezawisłość, działacza podziemia antykomunistycznego, ofiary represji stalinowskich.
Leon Suszyński został odznaczony pośmiertnie przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Data dodania artykułu: 2019-12-06
Autor artykułu: Dolnośląski UWstat4u