SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,30-lecie odrodzenia izb lekarskich
Z okazji 30. rocznicy Pierwszego Zjazdu Lekarzy odrodzonego samorządu izb lekarskich, 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z udziałem m.in. Prezydenta RP, Andrzeja Dudy i Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła.
Witając Prezydenta RP, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja z satysfakcją odnotował, że po raz pierwszy głowa państwa przyjęła zaproszenie środowiska lekarskiego, co jest oznaką rangi ochrony zdrowia, która zasługuje na priorytetowe traktowanie w polityce gospodarczej i społecznej. Prezydent Andrzej Duda, w swoim wystąpieniu podkreślił, że zawód lekarza i lekarza dentysty jest ważną służbą dla obywateli, dla całego społeczeństwa. Podziękował samorządowi lekarskiemu za to, że sprawuje pieczę nad tym, aby zawód lekarza i lekarza dentysty był wykonywany zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Apelował, aby środowisko lekarskie nadal włączało się w prace nad zmianami w ochronie zdrowia.

Data dodania artykułu: 2019-12-10
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u