SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pamiętaj o bezpieczeństwie w Sylwestra!

Niewłaściwe używanie fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które niosą poważne konsekwencje zdrowotne – m.in. oparzenia, zranienia czy uszkodzenia słuchu. O czym pamiętać przed odpaleniem materiałów pirotechnicznych, aby po świątecznej nocy pozostały tylko miłe wspomnienia?

1. Zachowaj szczególną ostrożność przy odpalaniu materiałów pirotechnicznych. Nieodpowiednie użytkowanie fajerwerków może wywołać pożar, poparzenia, zranienia, wypadek. Najczęstsze obrażenia spowodowane nieodpowiedzialnym używaniem fajerwerków to oparzenia, skaleczenia rąk i głowy, urazy oczu, uszkodzenia słuchu.

2. Upewnij się, czy pokaz fajerwerków, w wybranym miejscu i czasie jest dozwolony.

3. Petardy i fajerwerki można odpalać jedynie na otwartej przestrzeni, z dala od innych osób i  materiałów palnych. Nie wolno rzucać nimi z okien, tarasów oraz w tłumie, w ten sposób można uniknąć obrażeń i uszkodzeń.

4. Wyrób musi być oznakowany symbolem CE. Etykieta powinna zawierać m.in. nazwę i klasę wyrobu, nazwę i adres producenta (importera), ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego używania i przechowywania, informację o dopuszczalnym wieku użytkowników (18 lat). Do fajerwerków powinna być dołączona instrukcja w języku polskim, z którą należy się zapoznać.

5. Sprawdź, czy obudowa nie jest uszkodzona.

6. Zachowaj bezpieczną odległość i nie pochylaj się nad ładunkiem.

7. Z wyjątkiem zimnych ogni i flar, fajerwerków nie można odpalać z dłoni. Musisz jednak wiedzieć, że pręt od zimnych ogni może nagrzać się do temperatury 650 stopni C. Po wypaleniu należy pamiętać by odłożyć go do pojemnika z zimną wodą.

8. Rakiety odpalaj z rur wbitych w podłoże. Nie używaj w tym celu butelek.

9. Nie odpalaj fajerwerków po wypiciu  alkoholu lub użyciu środków odurzających.

10. Fajerwerki mogą wybuchnąć, pamiętaj by nie trzymać ich w kieszeniach!

11. Nie pozwalaj by fajerwerkami bawiły się dzieci. W Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18. roku życia.

12. Na czas pokazów pirotechnicznych zapewnij spokój i schronienie zwierzętom.

13. W razie wypadku dzwoń pod numer alarmowy 112. Zakłócanie porządku zgłaszaj na Policję (997).

Przypominamy również o zagrożeniu zatrucia tlenkiem węgla potocznie nazywanym czadem, który zimą jest szczególnie niebezpieczny. By uniknąć zatrucia, warto nabyć czujnik czadu, do wykrywania tlenku węgla, najlepiej w miejscu sprawdzonym i zaufanym.

Czujnik czadu powinien być oznakowany symbolem CE świadczącym o najwyższym standardzie urządzenia zgodnie z europejskimi normami.

  • Przestrzegaj przepisów

Korzystając z fajerwerków, pamiętajmy o przepisach art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego), art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), a także art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności).

W załącznikach udostępniamy poradniki przygotowane przez Wojewódzką Inspekcję Handlową dotyczące zakupów materiałów pirotechnicznych oraz czujników czadu.

Data dodania artykułu: 2019-12-30
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u