SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Sejmie przedstawiono założenia polityki wobec mniejszości narodowych

Podczas Sejmowych Komisji: Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceministrowie MSWiA przedstawili informacje dotyczące polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz stanu realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

We wtorek (21 stycznia br.) odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas którego wiceminister Błażej Poboży przedstawił informację na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2020-2024.

Jako najważniejszą kwestię wiceminister Błażej Poboży wskazał terminową, rzetelną i profesjonalną obsługę wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Wiceminister zapowiedział również stworzenie elektronicznego systemu teleinformatycznego obsługi wniosków o udzielenie dotacji i wyraził nadzieję, że rok 2020 będzie przełomowy dla uruchomienia tego rozwiązania.

Kolejnym priorytetem jest opracowanie i przygotowanie założeń kolejnej edycji programu integracji społeczności romskiej. Wiceminister Błażej Poboży zapowiedział, że MSWiA zwróci się do Rady Ministrów o przyjęcie nowego programu, który umożliwi systemowe kontynuowanie przez państwo polskie działań na rzecz poprawy sytuacji Romów, kładąc nacisk przede wszystkim na edukację.

Wiceminister mówił również o zapewnieniu sprawnej obsługi posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która jest głównym miejscem prowadzenia dialogu. Zapowiedział także intensywną współpracę z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Komisja Europejska, Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy OBWE.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację o realizacji Programu Modernizacji

Wiceminister Paweł Szefernaker przedstawił przed Sejmową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych informację o realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych w 2018 r. W ramach programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 trafi lub już trafiło łącznie 9,2 mld zł – tylko w 2018 r. było to ponad 1,9 mld zł.

Program modernizacji opiera się na trzech filarach: wymianie i modernizacji sprzętu, inwestycjach infrastrukturalnych oraz wzroście wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb. W ramach modernizacji na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie ponad 1 mld 922 mln zł – ostatecznie udało się zrealizować m.in. inwestycje i zakupy za ponad 1 mld 909 mln zł. To oznacza, że w 2018 r. program zrealizowano na poziomie 99 proc.

Dzięki funduszom na 2018 r. udało się rozpocząć lub ukończyć inwestycje budowlane za kwotę 536 mln zł. Na sprzęt transportowy łącznie przeznaczono 351 mln zł, a na uzbrojenie ponad 78 mln zł. Sporą część stanowiły także wydatki na wyposażenie osobiste funkcjonariuszy (ponad 100 mln zł) oraz sprzęt informatyki i łączności (prawie 194,7 mln zł). Prawie 650 mln zł przeznaczono także na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Data dodania artykułu: 2020-01-28
Autor artykułu: mat prasowe MSWiAstat4u