SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy

 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w tegorocznym VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy, który rozpoczął się 24 stycznia br. i potrwa przez trzy dni. W trakcie zjazdu delegaci oraz farmaceuci z całej Polski wybiorą władze Naczelnej Izby Aptekarskiej na kolejne 4 lata.

 

Inauguracja posiedzenia rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Naczelnej   Izby Aptekarskiej oraz odśpiewania hymnu państwowego przez uczestników obrad. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przywitała gości delegatów okręgowych izb aptekarskich, dziękując uczestnikom za dotychczasową współpracę.

W trakcie obrad Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł został uhonorowany wyróżnieniem „Mecenasa samorządu aptecznego”. Odbierając nagrodę podziękował za wyróżnienie, złożył życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym zgromadzonym gościom. Podkreślił rangę aktualnych obrad dla przyszłości samorządu aptekarskiego, dziękując za dotychczasową współpracę z Naczelną Izbą Aptekarską oraz życzenia owocnych obrad na VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy.


Prezydium Narodowej Rady Aptekarskiej (NRA), Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna, lub członek NRA mogą złożyć wniosek do Narodowej Rady Aptekarskiej o nadanie wyróżnienia. Przy rozpatrywaniu tych wniosków brane są pod uwagę wybitne zasługi w rozwoju samorządu.

Krajowy Zjazd Aptekarzy zgodnie z art. 35. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich jest najwyższą władzą samorządu aptekarskiego.

Data dodania artykułu: 2020-01-28
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u