SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie Ministra Kultury z Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych

Na zaproszenie wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w siedzibie MKiDN odbyło się spotkanie z Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych, w skład której wchodzą rektorzy uczelni artystycznych nadzorowanych przez MKiDN. Podczas spotkania minister kultury przekazał informacje o tegorocznym znaczącym wzroście budżetu uczelni artystycznych. Poinformował także o planowanym uruchomieniu rezerwy, dzięki której będzie możliwe sfinansowanie podwyżek dla pracowników uczelni o 6% (w porównaniu z 2018 r.).

W spotkaniu uczestniczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która omówiła założenia projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz zwróciła się do rektorów o czynny udział w jego konsultowaniu. Obecni byli również wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych prof. Antoni Cygan.

Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych z entuzjazmem przyjęła informację o planowanym zwiększeniu budżetu uczelni artystycznych oraz zapewniła o wsparciu przy pracach nad projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Prof. Antoni Cygan podkreślił także dobrą współpracę pomiędzy Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania minister kultury otrzymał z rąk rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisława Tabisza statuetkę w podziękowaniu za wsparcie MKiDN dla rozwoju instytucji. Szczególne wyrazy podziękowania złożył również rektor Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie prof. Dariusz Dyczewski, który przekazał prof. Piotrowi Glińskiemu grafikę autorstwa jednego z uczniów Akademii przedstawiającą Pałac Ziemstwa Pomorskiego - obecną siedzibę uczelni -  który został zakupiony dzięki wsparciu MKiDN.

Data dodania artykułu: 2020-01-31
Autor artykułu: MKiDNstat4u